/ 7 نظر / 23 بازدید
یکی

به به.ایول[دست]

گم نام

قشنگه دخترک!

آرامش

اسم پستت به اسم پست من نزدیکه[مغرور]

آرامش

[گل][گل][گل][گل][گل][لبخند]

ادریس

واقعا قشنگه , تمامیه عکساتون رو میگم خیلی زیباست ای کاش که دست سبب ساز شود از سینه ما محبت ابراز شود دستی که گره گشای مردم باشد بهتر ز لبی که با دعا باز شود